לקוח המעוניין להחזיר ולבטל עסקה שביצע במסגרת האתר, מוזמן לשלוח לאפרת פארם הודעת ביטול באחד מן האמצעים הבאים

טלפון: 02-5866727
פקס: 02-5865781
כתובת מייל: contact@efrat-pharm.com
דואר: ת.ד 1045, אפרת 9043500
או באמצעות אתר האינטרנט דרך דף צור קשר

הודעת הביטול תכלול את הפרטים הבאים: (א) שם הלקוח; (ב) תעודת זהות; (ג) שם המוצר; (ד) תאריך הרכישה; (ה) אמצעי התקשרות וכן (ו) העתק חשבונית, סרט קופה או פתק החלפה לצורך הוכחת העסקה.

הזכות להחלפת המוצר או ביטול הרכישה תינתן בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות החזרת המוצרים של אפרת פארם, חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ונוהלי משרד הבריאות, ותעמוד לזכות הלקוח בתוקף למשך 14 יום, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר, למעט לקוחות שהינם אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים או עולים חדשים, אז תעמוד זכות זו למשך עד 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ובכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם למדיניות הביטול וההחזרה, יהיה בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

על פי תקנות משרד הבריאות (נוהל 128 של אגף הרוקחות) לא ניתן להחזיר תרופות ותוספי תזונה ו/או כל מוצר/תכשיר הדורש בקרת טמפרטורה מתמידה. בהתאם לזאת, כל בקשת החזרה של הנ"ל לא תכובד.

יתר התנאים מפורטים במדיניות אפרת פארם לביטול והחזרת מוצרים.

Back to Top
דילוג לתוכן